Co to jest test UN38.3?

November 19, 2021

najnowsze wiadomości o firmie Co to jest test UN38.3?

Co to jest test UN38.3?


Elementy testowe UN38.3 i ocenianie standardów kwalifikacji testów


Elementy testowe UN38.3


Test symulacji wysokości T.1
W warunkach ciśnienia ≤11,6 kPa i temperatury 20 ± 5 ℃ przechowywać przez ponad 6 godzin i nie będzie wycieków, spalin, rozpadu, pęknięcia ani spalania.


T.2 Test termiczny
Przeprowadzić test udarności w wysokiej i niskiej temperaturze w warunkach 72±2℃ i -40±2℃, czas przechowywania w temperaturze granicznej ≥6h, czas konwersji wysokiej i niskiej temperatury ≤30min, uderzenie 10-krotne, przechowywanie w temperaturze pokojowej (20 ± 5 ℃) przez 24 godziny, całkowity czas testu wynosi co najmniej tydzień


T.3 Test wibracji
Wykonaj posuwisto-zwrotne wibracje sinusoidalne o częstotliwości logarytmicznej od 7 Hz do 200 Hz w ciągu 15 minut i ukończ 12 drgań w kierunkach trójwymiarowych w ciągu 3 godzin;
Przemiatanie logarytmiczne wynosi: od 7 Hz do utrzymania maksymalnego przyspieszenia 1 gn aż do osiągnięcia częstotliwości 18 Hz.Następnie utrzymuj amplitudę na poziomie 0,8 mm
(Całkowite przesunięcie 1,6 mm) i zwiększaj częstotliwość, aż maksymalne przyspieszenie osiągnie 8 gn (częstotliwość około 50 Hz).Będzie największy
Przyspieszenie pozostaje na poziomie 8 gn, dopóki częstotliwość nie wzrośnie do 200 Hz.


T.4 Próba udarności
150g, 6ms lub 50g, 11ms półsinusoidalne uderzenie, 3 razy w każdym kierunku instalacji, łącznie 18 razy;


T.5 Zewnętrzny test zwarcia
W warunkach 55±2°C i rezystancji zewnętrznej <0,1Ω czas zwarcia będzie trwał do powrotu temperatury baterii do 55±2°C przez 1h.


T.6 Próba uderzeniowa/zderzeniowa
Ciężar 9,1 kg spada z wysokości 61 ± 2,5 cm na akumulator za pomocą okrągłego pręta 15,8 mm i wykrywana jest temperatura powierzchni akumulatora.


T.7 Test przeładowania
W warunkach 2-krotności maksymalnego prądu ładowania ciągłego i 2-krotności maksymalnego napięcia ładowania, przeładuj akumulator przez 24 godziny.


T.8 Test wymuszonego rozładowania
Akumulator jest połączony szeregowo z zasilaczem 12V DC i rozładowywany jest maksymalnym prądem rozładowania.


Ustalenie standardu kwalifikacji badań


(A) W testach T.1 do T.6 nie doszło do demontażu ani pożaru.


(B) W testach T.1, T.2 i T.5 ścieki nie są toksyczne, palne ani żrące.
1> Obserwacja wzrokowa nie wykazała wydechu ani wycieku.
2>Nie ma spalin ani wycieków, które powodują utratę wagi przekraczającą wartości podane w Tabeli 38.3.4.7.1.


(C) W testach T.3 i T.6 ścieki nie są substancją toksyczną ani żrącą.
1> Obserwacja wzrokowa nie wykazała wydechu ani wycieku.
2>Nie ma spalin ani wycieków, które powodują utratę wagi przekraczającą wartości podane w Tabeli 38.3.4.7.1.
Wymagania i ograniczenia dotyczące pakowania